Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Πήγαινε κάτω

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Δημοσίευση από Psychoanalysis Forum Την / Το Τρι Μαρ 11, 2008 11:08 pm

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου


Το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου είναι μιa αποκεντρωμένη μονάδα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) που έχει έδρα τον ομώνυμο Δήμο του νομού Αττικής.
Είναι δημόσια υπηρεσία (μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας) και υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ιδρύθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού 815/84 της Ε.Ε. (τότε Ε.Ο.Κ.).
Εγκαταστάθηκε το Μάρτιο του 1990 σε προσωρινό χώρο 150 τ.μ. στην οδό Ικαρίας 18 και μετεγκαταστάθηκε τον Ιούνιο του 1995 στο σημερινό μόνιμο και ιδιόκτητο κτίριο 1200 τ.μ. στις οδούς Πλούτωνος και Ηφαίστου (γωνία), πάντα στο Περιστέρι Αττικής.
Είναι μιά από τις λίγες εξωνοσοκομειακές δομές - σε σχέση με τις υπάρχουσες ανάγκες- με αρμοδιότητες και σκοπούς που αφορούν στην ψυχική υγεία των κατοίκων του Περιστερίου.

Επιστροφή

Τμήματα

Στο Κ.Ψ.Υ. λειτουργούν:

* Τμήμα Ενηλίκων
* Τμήμα Παιδιών
* Ψυχομετρικό Εργαστήριο
* Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας
* Κοινωνική Λέσχη Ασθενών
* Ψυχοθεραπευτικές Ομάδες

Επιστροφή

Λειτουργία - Στόχος του Κέντρου

Το Κ.Ψ.Υ. λειτουργεί τις ημέρες Δευτέρα έως και Πέμπτη από 08.30 μέχρι 21.00 και την Παρασκευή από 08.30 μέχρι 15.30.
Οι συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιούνται ύστερα από προσυνεννόηση (κλείσιμο R/V), εκτός κι' αν πρόκειται για έκτακτο περιστατικό που διεκπεραιώνεται - κατά το δυνατόν - αμέσως.
Περιοχή ευθύνης του Κέντρου είναι κυρίως ο Δήμος Περιστερίου.


Στόχος του Κέντρου είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, γεγονός που πραγματώνεται με χειρισμούς είτε προληπτικούς, είτε αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου και αποκατάστασης, στο πλαίσιο μιας ολιστικής βιο-ψυχο-κοινωνικής προσέγγισης.

Επιστροφή

Έρευνα

Ανάμεσα στις λειτουργίες του Κέντρου σημαντική θέση κατέχει η ερευνητική δραστηριότητα. Η έρευνα που διεξάγεται έχει διπλό προσανατολισμό: αφ' ενός προς την Κοινότητα που αποτελεί την περιοχή ευθύνης μας και αφ' ετέρου τους χρήστες των υπηρεσιών του Κέντρου.
To σύνολο των εργασιών που έχουν γίνει, έχει δημοσιευθεί σε Επιστημονικά Περιοδικά ή έχει ανακοινωθεί σε επιστημονικά συνέδρια, Ελληνικά και Διεθνή.

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

1. Τυχόπουλος Γ., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ε.
“Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: οι 6 πρώτοι μήνες”
12ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο
Βόλος, 18-21 Απριλίου 1991.
2. Τυχόπουλος Γ., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ε.
“Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου: ποιές είναι οι ανάγκες των πελατών του”
2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής
Αθήνα, 9-12 Απριλίου 1992
3. Παναγούλιας Ε., Νταϊλιάνης Κ., Παπαδόπουλος Π., Παπανάγνου Χρ., Σιφναίου Φ., Τυχόπουλος Γ.
“Κέντρο Ψυχικής Υγείας και Τρίτη Ηλικία”
2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής
Αθήνα, 9-12 Απριλίου 1992
4. Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ε., Δικαιάκου Α., Μυλωνά Α., Τυχόπουλος Γ.
“Καταγραφή των νοσηλευθέντων κατοίκων Περιστερίου σε δημόσια ψυχιατρεία Αττικής, το διάστημα 1986-1991”
2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής
Αθήνα, 9-12 Απριλίου 1992
5. Τυχόπουλος Γ., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ε., Παπαδόπουλος Π., Αποστολόπουλος Α., Ντεμάδη Στ.
“Προκαταρκτική μελέτη διερεύνησης της μετανοσοκομειακής φροντίδας ψυχωσικών ασθενών”
2ο Συνέδριο Προληπτικής Ψυχιατρικής
Αθήνα, 9-12 Απριλίου 1992
6. Δ. Μαλιδέλης, Γ. Τυχόπουλος, Ε. Παναγούλιας
“Το φάσμα των υπηρεσιών του Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου”
Συνέδριο: Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και οι νέες δομές ψυχιατρικής φροντίδας του Ε.Σ.Υ. στην Ελλάδα.
Αθήνα, 26-27 Νοεμβρίου 1993
7. Παναγούλιας Ε., Νταϊλιάνης Κ., Παπαδόπουλος Π., Μπότου Ε., Τυχόπουλος Γ.
“Κατάθλιψη και ηλικιωμένοι πελάτες του Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου”
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου 1994
8. Τυχόπουλος Γ., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ε., Παπαδόπουλος Π., Δικαιάκου Α., Σιφναίου Φ.
“Ερευνα της μετανοσοκομειακής φροντίδας ψυχωσικών ασθενών στην κοινότητα Περιστερίου”
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου 1994
9. Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ε., Αποστολόπουλος Α., Τυχόπουλος Γ.
“Καταγραφή των νοσηλευθέντων ψυχωσικών κατοίκων Περιστερίου σε δημόσια ψυχιατρεία το 1986-1991”
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Χαλκιδική, 25-28 Μαΐου 1994
10. Παναγούλιας Ε., Παπανάγνου Χ., Τυχόπουλος Γ.
“Γιατί και πως προσέρχονται οι ηλικιωμένοι στο Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου”
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής
Αθήνα, 14-16 Δεκεμβρίου 1995
11. Νταϊλιάνης Κ., Παναγούλιας Ε., Μαλιδέλης Δ., Παπαδόπουλος Π., Τυχόπουλος Γ.
“Μελέτη των μη προσερχομένων στο πρώτο ραντεβού στο Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου”
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Ηράκλειο Κρήτης, 30 Μαρτίου-3 Απριλίου 1996
12. Παπαδόπουλος Π., Παναγούλιας Ε., Νταϊλιάνης Κ., Καπράλος Γ., Τυχόπουλος Γ.
“Προφίλ και τύχη ατόμων που απευθύνθηκαν στο Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου κατά την πενταετία 1990-1995”
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Ηράκλειο Κρήτης, 30 Μαρτίου-3 Απριλίου 1996
13. Παναγούλιας Ε., Παπαδόπουλος Π., Νταϊλιάνης Κ., Τυχόπουλος Γ.
“Σχέση πηγής παραπομπής με φύλο, ηλικία και πρόβλημα παραπεμπόμενου”
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Ηράκλειο Κρήτης, 30 Μαρτίου-3 Απριλίου 1996
14. Μαλιδέλης Δ., Καπράλος Γ., Παναγούλιας Ε., Τυχόπουλος Γ.
“Η χρήση των ψυχολογικών δοκιμασιών στο Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου”
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Ερευνας
Πάτρα, 23-26 Μαΐου 1996
15. Παναγούλιας Ε.
“Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελλος”
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Δομών Ψυχιατρικής Φροντίδας του Ε.Σ.Υ.
Αθήνα, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος”, 9-10 Μαΐου 1997
16. Παπαδόπουλος Π., Παναγούλιας Ε., Μαλιδέλης Δ., Τυχόπουλος Γ.
“Διαταραχές Προσαρμογής και Προσωπικότητα”
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Πόρτο Μύρινα, Λήμνος, 29 Απριλίου - 3 Μαΐου 1998
17. Παπαδόπουλος Π., Μαλιδέλης Δ., Παναγούλιας Ε., Τυχόπουλος Γ.
“Διαταραχές προσωπικότητας και σωματικά ενοχλήματα”
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Πάφος, Κύπρος, 5-9 Μαΐου, 2000
18. Παναγούλιας Ε., Μαλιδέλης Δ., Παπαδόπουλος Π.
“Η αναγκαιότητα για συνδυασμένη θεραπευτική παρέμβαση (ψυχοφάρμακα-ψυχοθεραπεία) σε ασθενείς του Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου”
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Πάφος, Κύπρος, 5-9 Μαΐου, 2000
19. Μαλιδέλης Δ., Παπαδόπουλος Π., Παναγούλιας Ε.
"Σχεδιασμός θεραπευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με ιστορικό θεραπευτικών αποτυχιών"
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου, 2001
20. Μαλιδέλης Δ., Παπαδόπουλος Π., Παναγούλιας Ε.
"Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία διαταραχών προσωπικότητας σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας"
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Αλεξανδρούπολη, 24-27 Μαΐου, 2001
21. Παπαδόπουλος Π, Παναγούλιας Ε,Μαλιδέλης Δ, Μάρος Ν.
«Νόσος Alzheimer και Ψυχωσικά Συμπτώματα»
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Χαλκιδική, 19-23 Απριλίου 2002
22. Παπαδόπουλος Π, Μαλιδέλης Δ, Παναγούλιας Ε, Ματιάτου Σ.
«Προφίλ ψυχιατρικών ασθενών σε ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία»
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Χαλκιδική, 19-23 Απριλίου 2002
23. Παναγούλιας Ε, Παπαδόπουλος Π.
«Ψυχική υγεία και χρήση αλκοόλ-νικοτίνης»
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Χαλκιδική, 19-23 Απριλίου 2002
24. Παπαδόπουλος Π, Παναγούλιας Ε, Αλεξάκη Μ.
«Σωματικές ασθένειες και αγχώδεις-καταθλιπτικές διαταραχές»
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο: Η κλινική προσέγγιση της ψυχιατρικής.
Θεσσαλονίκη, 7-9 Φεβρουαρίου 2003
25. Μαλιδέλης Δ, Παπαδόπουλος Π, Παναγούλιας Ε, Νταϊλιάνης Κ, Τυχόπουλος Γ.
«Ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση σε περιστατικό με αυτοκτονική συμπεριφορά»
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Ρόδος, 21-24 Μαΐου 2003
26. Παπαδόπουλος Π, Μαλιδέλης Δ, Δημοπούλου Ε, Παναγούλιας Ε.
«Η χρήση των ψυχολογικών δοκιμασιών στη διαγνωστική εκτίμηση και αξιολόγηση διαταραχών της προσωπικότητας»
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας
Ρόδος, 21-24 Μαΐου 2003
27. Παπαδόπουλος Π, Παναγούλιας Ε.
«Αϋπνία και φαρμακευτική αντιμετώπιση»
3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Έρευνα του Ύπνου
Αθήνα, 13-16 Νοεμβρίου 2003

Psychoanalysis Forum
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 256
Ηλικία : 42
Location : Greece
Job/hobbies : Psychologist - Psychanalyste en formation
Registration date : 04/03/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Δημοσίευση από Psychoanalysis Forum Την / Το Τρι Μαρ 11, 2008 11:08 pm

28. Nταϊλιάνης Κ, Παναγούλιας Ε, Ντεμάδη Σ.
«Παράγοντες που συνδέονται με την κατάθλιψη στους ασθενείς ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας»
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Κως, 14-18 Μαΐου, 2004
29. Nταϊλιάνης Κ, Παναγούλιας Ε, Σιφναίου Φ, Παρασύρη Σ, Ντεμάδη Σ.
«Πρόγραμμα Ημερήσιας Φροντίδας στο ΚΨΥ Περιστερίου: Κριτική αποτίμηση της λειτουργίας του.»
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Κως, 14-18 Μαΐου, 2004
30. Παπαδόπουλος Π, Παναγούλιας Ε, Στεργιούλα Μ, Μαλιδέλης Δ.
«Τήρηση ή όχι του πρώτου ραντεβού στο ΚΨΥ Περιστερίου»
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Κως, 14-18 Μαΐου, 2004
31. Μαλιδέλης Δ, Παπαδόπουλος Π, Παναγούλιας Ε, Βενιζέλου Γ, Τυχόπουλος Γ.
«Η σημασία της διαγνώσεως στον άξονα ΙΙ για την αντιμετώπιση των ασθενών»
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Κως, 14-18 Μαΐου, 2004

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

1. E. Panagoulias, K. Dailianis, D. Malidelis, G. Tychopoulos.
“Studying the drop-out phenomenon in a community mental health center”
European Congress of the World Psychiatric Association
Geneva,Switzerland, April 23-26, 1997
2. Papadopoulos P., Panagoulias E.
“Marital problems and Mental Health Center”
1st European Conference on Psychotherapy in Europe: Trends and Practice.
Athens, Greece, September 11-14, 1997
3. Malidelis D., Papadopoulos P., Panagoulias E., Tychopoulos G.
“Psychotherapeutic approach for personality disorders in a Mental Health Center”
1st European Conference on Psychotherapy in Europe: Trends and Practice.
Athens, Greece, September 11-14, 1997
4. Panagoulias E., Papadopoulos P., Tychopoulos G.
“The usage of psychopharmaca in a Community Mental Health Center”
3rd European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Regional Meeting
Athens, Greece, April 2-4,1998
5. Panagoulias E., Dikaiakou A., Dailianis K.
“Day Care Unit: A step to rehabilitation”
VI World Congress 1998, World Association for Psychosocial Rehabilitation (WARP)
Hamburg , Germany, May 2-4, 1998
6. Panagoulias E., Papadopoulos P., Malidelis D.
“Anxiety disorders and somatic illnesses”
9th Congress of the Association of European Psychiatrists (AEP)
Copenhagen, Denmark, September 20-24, 1998
7. Panagoulias E, Papadopoulos P, Malidelis D.
“Investigating Marital Problems”
WPA - Regional Congress on Preventive Psychiatry
Athens, Greece, February 24-28, 1999
8. Papadopoulos P, Panagoulias E, Malidelis D.
“Neurotic disorders and complaints about somatic symptoms”
15th World Congress of Psychosomatic Medicine
Athens, Greece, April 16-20, 1999
9. Malidelis D, Papadopoulos P, Panagoulias E, Kapralos G, Tychopoulos G.
“A psychological assessment of a psychodynamic type in a Mental Health Center”
5th European Conference on Psychological Assessment
Patra, Greece, August 25-29, 1999
10. Papadopoulos P, Panagoulias E, Dailianis K.
"Affective disorders and the outcome for men and women"
13th Congress of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry
Thessaloniki, Greece, September 27-30, 2000
11. Panagoulias E, Dailianis K, Papadopoulos P, Tychopoulos G.
“Comparison of depressive disorders in years 1990 and 1999”
10th Congress of the Association of European Psychiatrists
Prague, Czech Republic, 28 October - 1 November, 2000
12. Panagoulias E, Maros N, Malidelis D, Papadopoulos P.
"Adults with Mental Retardation: who are they?"
7th World Congress of Biological Psychiatry
Berlin, Germany, July 1-6, 2001
13. Panagoulias E, Triantopoulou C, Drossos C.
"Magnetic resonance imaging in the evaluation of epilepsy"
7th World Congress of Biological Psychiatry
Berlin, Germany, July 1-6, 2001
14. Panagoulias E, Triantopoulou C, Papagiannopoulos P.
"Assessment of brain involvement by CT in psychiatric patients"
7th World Congress of Biological Psychiatry
Berlin, Germany, July 1-6, 2001
15. Papadopoulos P, Panagoulias E, Dailianis K, Malidelis D.
"Insomnia and Anxiety - Depression"
International Congress of Psychiatry
Madrid, Spain, 30 September - 4 October,2001
16. Vaporidou E, Dailianis K, Panagoulias E, Papadopoulos P.
“Affective Disorders in a Mental Health Center”
II International Congress: Integral psychosocial rehabilitation within and with the community.
Barcelona, Spain, May 26-30, 2002
17. Panagoulias E, Papadopoulos P, Dailianis K, Malidelis D.
“Psychiatric Disorders and Smoking”
24th European Conference on Psychosomatic Research
Lisbon, Portugal, 19-22 June 2002
18. Malidelis D, Panagoulias E, Dailianis K, Papadopoulos P.
“Psychotherapeutic intervention in patients with personality disorder and background of suicide attempt”
3rd European Conference on Psychotherapy
Heidelberg, Germany, May 29 - June 1, 2003
19. Panagoulias E, Papadopoulos P.
“Anxiety disorders evaluation in a Mental Health Center”
1st International Congress on Brain and Behaviour
Thessalonica, Greece, November 20-23, 2003
20. Panagoulias E, Dailianis K, Malidelis D, Papadopoulos P.
“Users’ evaluation of a Mental Health Centre”
12th AEP Congress
Geneva, Switzerland, April 14-18, 2004
21. Papadopoulos P, Malidelis D, Dimopoulou E, Panagoulias E.
“A comparative study on the outcome of psychotherapy between “neurotic” and personality disorders”
12th AEP Congress
Geneva, Switzerland, April 14-18, 2004
22. Panagoulias E, Papadopoulos P.
“Anxiety Disorders and Anxiolytics”
24th CINP Congress
Paris, France, June 20-24, 2004
23. K. Dailianis, E. Panagoulias, D. Malidelis
“Qualitative and quantitative differences of depression symptoms according to sex, age and severity”
International Congress of the World Psychiatric Association “Treatments in Psychiatry: An update”
Florence, Italy, November 10-13, 2004
24. Malidelis D, Panagoulias E, Papadopoulos P, Venizelou G, Dailianis K.
“Psychodynamic psychotherapy in patients with self-destructive behavior”
International Congress of the World Psychiatric Association “Treatments in Psychiatry: An update”
Florence, Italy, November 10-13, 2004
25. Malidelis D, Papadopoulos P, Panagoulias E, Dimopoulou E, Terzioglou E, Tychopoulos G.
“Psychodynamic Psychotherapy focusing on transference”
International Congress of the World Psychiatric Association “Treatments in Psychiatry: An update”
Florence, Italy, November 10-13, 2004
26. Papadopoulos P, Malidelis D, Panagoulias E, Koulos N.
“A comparative study between borderline patients (axis II) and borderline “neurotic” disorder patients (axis I+II)”
WPA, Regional & Intersectional Congress “Advances in Psychiatry”
Athens, Greece, March 12-15, 2005
27. Panagoulias E, Papadopoulos P, Malidelis D, Dailianis K.
“Internal referrals in a Mental Health Center”
13th AEP Congress
Munich, Germany, April 2-6, 2005
28. Papadopoulos P, Panagoulias E, Malidelis D, Stergioula M, Veniselou G.
“Profile of patients with suicidal attempts in a Mental Health Center”
8th World Congess of Biological Psychiatry
Vienna, Austria, June 28 - July 2, 2005

ΕπιστροφήΣτελέχωση

Το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου στελεχώνεται από:
* ψυχίατρους
* παιδοψυχίατρους
* ψυχολόγους
* κοινωνικούς λειτουργούς
* επισκέπτριες υγείας
* εργοθεραπεύτριες
* νοσηλευτή
* ειδική παιδαγωγό
* σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού
* λογοπεδικό
* διοικητικούς υπαλλήλους
* και βοηθητικό προσωπικό


ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Τυχόπουλος Γρηγόρης Διευθυντής
Παπαδόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής Διευθυντής
Νταϊλιάνης Κωνσταντίνος Επιμελητής Α'
Παναγούλιας Στάθης Επιμελητής
Α'

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Γιαννοπούλου Ιωάννα Επιμελήτρια Α'
Μαγριπλής Δημήτρης Επιμελητής Β’

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ
Διαμαντοπούλου Φανή, Δικαιάκου Αναστασία, Καπράλος Γιώργος, Μαλιδέλης Δημήτρης, Μπεναρδής Ιερόθεος


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ
Σιφναίου Φωτεινή, Μάρος Νίκος, Φασιλάκη Αμαλία


ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Στεργιούλα Μάγδα, Σιώκου Αλεξάνδρα


ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ
Παρασύρη Στέλλα, Δημητρίου Μαρία
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
Αργυριάδης Ιωάννης


ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Γιατζάκη Μαριέτα


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ατσάρου Σίσσυ Ψυχολόγος


ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ
Αθανασιάδου Ελισσάβετ, Καπερώνη Μαργαρίτα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Βακονδίου Αννα-Μαρία, Χειμώνα Στεφανία
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Μαυρογιάννης Παναγιώτης, Λάππα Ασπασία, Κολυμπίρη Μαρίνα

Επιστροφή


Εκπαίδευση

Από
την αρχή της λειτουργίας του, το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου ενθάρρυνε τα
στελέχη του για συνεχή επιμόρφωση στον τομέα τους αλλά και γενικότερα
στο χώρο της Κοινοτικής - Κοινωνικής Ψυχιατρικής.
Υλοποιεί εσωτερικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δεκαπενθήμερη συχνότητα, το οποίο
περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που αναδεικνύονται κάθε
φορά επίκαιρες ή ενδιαφέρουσες από τα μέλη της ομάδας.
Εισηγητές
στις παρουσιάσεις αυτές είναι συνήθως μέλη του Κ.Ψ.Υ. αλλά και
εξωτερικοί καλεσμένοι ομιλητές που συνήθως παρουσιάζουν θέματα της
εξειδίκευσής τους ή του χώρου εργασίας τους.
Παρέχει επίσης εκπαίδευση - θεωρητική και πρακτική - σε σπουδαστές:

* Τ.Ε.Ι. Κοινωνικών Λειτουργών
* Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής
* Κ.Ε.Κ. (Επιμορφωτικά Προγράμματα)
* Μέσης Τεχνικής Σχολής Νοσηλευτών,
σε φοιτητές:
* Ψυχολογίας
* Π.Ε. Νοσηλευτικής
και τέλος, σε:
* ειδικευόμενους ψυχιάτρους.

Επιστροφή

Επικοινωνήστε μαζί μας...


* προσωπικά, αν έρθετε στο Κέντρο: οδ. Πλούτωνος & οδ. Ηφαίστου (γωνία), Περιστέρι

* τηλεφωνικά, αν μας τηλεφωνήσετε στους αριθμούς: 210 5756226, 210 5756664, 210 5756401, 210 5756530

* με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 210 5753234

* με e-mail στη διεύθυνση: health@otenet.gr

Psychoanalysis Forum
Admin
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 256
Ηλικία : 42
Location : Greece
Job/hobbies : Psychologist - Psychanalyste en formation
Registration date : 04/03/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Δημοσίευση από kaugumi Την / Το Σαβ Δεκ 04, 2010 11:43 pm

Οσον αφορα την παραπανω αναφορα σχετικα με το συγκεκριμενο ΚΨΥ,εχω να πω οτι οταν χρειαστηκε να ζητησω την βοηθεια τους (2005)ηταν κατι παραπανω απο επαγγελματιες.Απο το 1ο τηλεφωνημα που εκανα εκει.Μεσα σε 3 μηνες καταφερε η συγκεκριμενη ψυχολογος που με ανελαβε να με απαλαξει οριστικά απο κατι που μονη μου προσπαθουσα για 5 χρονια.Φυσικα φοβερη αντιμετωπιση ειχα και απο ενα αλλο ψυχολογο που κοιτουσαν μαζι το περιστατικο μου.
Αν δεν ηταν αυτη η κοπελα δεν ξερω που θα ειμουν εγω.
Προσωπικα λοιπον εχω να πω το λιγοτερο τα καλυτερα για το ΚΨΥ Περιστεριου.

kaugumi
Foetus in question

Αριθμός μηνυμάτων : 1
Ηλικία : 42
Location : chania
Registration date : 04/12/2010

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Απ: Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου

Δημοσίευση από annouk Την / Το Σαβ Ιαν 08, 2011 2:14 am

Μήπως υπάρχει κάποια άλλη γνώμη για το Κ.Ψ.Υ. Περιστερίου; Ευχαριστώ.

annouk
Foetus in question

Αριθμός μηνυμάτων : 1
Ηλικία : 28
Location : Περιστέρι
Registration date : 08/01/2011

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης